Olika arbetsmiljöskyltar

Arbetsmiljöskyltar på arbetsplatsen

När det gäller säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är arbetsmiljöskyltar en viktig del för att hålla de anställda informerade och säkra. Dessa skyltar hjälper till att identifiera potentiella faror och ger information om hur man undviker dem. I vissa fall kan de också vara obligatoriska enligt lag.

Oavsett anledningen till att de sätts upp ska hälso- och säkerhetsskyltar vara väl synliga och lätta att förstå. När du väljer arbetsmiljöskyltar för din arbetsplats ska du se till att välja sådana som är särskilt utformade för den typ av fara som de tar upp. Det finns till exempel olika typer av skyltar för kemiska faror, elektriska faror och halk- och fallrisker. Genom att ta dig tid att välja rätt skyltar kan du bidra till att hålla din arbetsplats säker för alla.

Olika typer av arbetsmiljöskyltar

Arbetsmiljöskyltar kommer i olika former och färger och var och en av dem har en specifik betydelse.

En röd skylt med en vit cirkel och ett snedstreck används till exempel för att ange en förbjuden åtgärd, t.ex. rökförbud eller tillträdesförbud.

En gul skylt med ett svart utropstecken används för att varna för en potentiell fara, t.ex. hala golv eller elektriska risker.

En grön skylt med en vit pil används för att ange en utgångsväg.

Genom att förstå innebörden av dessa olika hälso- och säkerhetsskyltar kan de anställda vara säkra och medvetna om potentiella faror på arbetsplatsen .

Arbetsmiljöskyltar – obligatoriska eller inte?

I Sverige är det enligt lag obligatoriskt att sätta upp vissa typer av arbetsmiljöskyltar för att informera de anställda om olika faror och risker. Dessa skyltar ska sättas upp i alla lokaler där det finns risker för olycksfall eller arbetsskada. Exempel på obligatoriska hälso- och säkerhetsskyltar är brandfaroskyltar, skyltar som visar utgångsvägar och första hjälpen-skyltar.

Det finns också flera andra typer av skyltar som inte är obligatoriska enligt lag, men som är rekommenderade för att informera om potentiella faror och risker. Dessa skyltar är t.ex. kemikaliearbetsskyltar, elektriska riskskyltar och halk- och fallrisker.

Det är alltså inte obligatoriskt att sätta upp alla typer av arbetsmiljöskyltar på arbetsplatsen, men det rekommenderas starkt för att hålla de anställda informerade och säkra.

Arbetsmiljöskyltar – vad ska de innehålla?

Arbetsmiljöskyltar ska alltid vara väl synliga och lätta att förstå för alla som arbetar på arbetsplatsen. Detta innebär att de ska vara satta upp på en plats där alla kan se dem, t.ex. i närheten av farliga områden eller utrustning.

De ska också innehålla klara och enkla instruktioner för hur man ska agera i olika situationer.

En bra arbetsmiljöskylt innehåller alltså:

  • En klar och enkel bild eller symbol som representerar den aktuella faran eller risken
  • En kort och enkel text som förklarar vad bilden eller symbolen betyder
  • Eventuella ytterligare instruktioner för hur man ska agera i olika situationer